Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 417323
Số người online: 89

Họ Ngô làng Hạ Lang Xã Quảng Phú huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên –Huế

03/07/2013

Theo phả cũ,họ Ngô- Hạ Lang có nguồn gốc là Hiển tổ khảo Bột Hải quận Ngô Đại lang.Phả của một chi trong họ ghi:Người tổ đầu tiên là „ Ngô Quý công sỹ chí tướng thần Bột Hải quận“(Ngô Quý công làm quan đến chức tướng thần quận Bột Hải).Theo khảo cứu thì Bột Hải quận là địa danh xưa của vùng Hoan Diễn,tức Hoan Châu,Diễn Châu,nay thuộc Nghệ An,Hà Tĩnh.

    Cụ Tổ về lập nghiệp ở Hạ Lang là Ngô Quốc Đại lang (Đại lang có nghĩa là con cả trong gia đình),là người có công khai phá vùng đất này.Qua các triều đại có sắc phong“Bổn xã khai khẩn Dực bảo trung hưng Linh phù chi thần“.Triều Duy Tân nhà Nguyễn gia tăng mỹ tự:“Phụng sự thần kỳ Tướng“.

Thế thứ như sau:

1 Ngô Quý công                    Tướng thần Bột Hải quận

2 Ngô Trí Đại lang

3 Ngô Quốc Đại lang             (Vị Tổ có sắc phong nói trên)

4 Ngô Tóan Đại lang

5 Ngô Sao Đại lang

6 Ngô Thiết Đại lang

7 Ngô Phước Chư Đại lang

Từ đây phân chi.

Mỗi chi có số vòng đời khác nhau,có thể hiểu là Tiên tổ của các chi

không phải cùng đời,mà có chi phân trước,chi phân sau.

Sơ lược như sau:

    Chi I   Từ đời 4 đến đời 8, sau phân chi

4       Trưởng chi       Ngô Văn Phước

5                                Ngô Văn Bá

6                                Ngô Văn Cương

7                                Ngô Văn Sơn

8                                Ngô Văn Lợi

    Chi II     Ghi chép 10 đời,khỏang 200 năm,Trưởng chi mỗi đời kế tiếp như sau:

1                                                      Ngô Phước Dây

2                                                      Ngô Phước Cần

3                                                      Ngô Phước Nắng

4                                                      Ngô Phước Tu

5                                                      Ngô Phước Trị               tự Minh,Nguyên long Võ dinh Trung vệ

6                                                      Ngô Phước Giáo                       Thừa vụ lang Chủ sự ty tu tạo Bộ công

7                                                      Ngô Đình Huấn             Thừa quan

8                                                      Ngô Đình Giám             Hàn lâm viện điển tịch (Chánh Bát phẩm)

9                                                      Ngô Đình Ký                 Tham gia Mặt trận Dân chủ 1936-1939

10                                                  Ngô Duy Đàm               Tổng Biên tập Báo Dân và Tạp chí Tiền phong

   Chi III      Đời 1 đến đời 5 sau phân chi,các Trưởng chi kế tiếp:

1                            Ngô Quý công, tự Bình

2                            Ngô Phước Mậu

3                            Ngô Phước Tùng

4                            Ngô Phước Chi

5                            Ngô Phước Cứ

  Chi IV    Từ đời 1 đến đời 6 sau phân chi,các Trưởng chi kế tiếp:

1                           Ngô Văn Áp

2                           Ngô Văn Lợi

3                           Ngô Văn Ngọ

4                           Ngô Văn Có

5                           Ngô Văn Phúc

6                           Ngô Văn Tự

 (Tư liệu sưu tầm tính đến 1996)

Gửi bởi webmaster