Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 536875
Số người online: 231

Các kỳ đại hội Họ Ngô

19/07/2013

I. .ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ I
          Vào 2 ngày 22-23 tháng Giêng năm Mậu Thìn (9-10/3/1988) tại Hội trường Kim Liên, HN
          Trưởng ban Liên lạc: NGÔ ĐỨC THẮNG
II. ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ II
          Vào 2 ngày 22-23 tháng Giêng năm Canh Ngọ (17-18/2/1990) tại Hội trường Kim Liên, HN.
          Trưởng ban Liên lạc: NGÔ ĐỨC THẮNG
III. ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ III
         Vào 2 ngày 22-23 tháng Giêng năm Quí Dậu (13-14/2/1993) tại Hội trường 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội.
                  Trưởng ban Liên lạc: NGÔ VĂN TRƯNG
        Từ 11-9-1994 Trưởng ban Liên lac: NGÔ VUI
IV ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV
        Vào 2 ngày 21-22 tháng Giêng năm Bính Tý (10-11/3/1996) tại Hội trường 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội.
         Trưởng ban Liên lac: NGÔ VUI
V. ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ V
         Vào 2 ngày 19-20 tháng Giêng năm Kỷ Mão (06-07/3/1999) tại Hội trường Chiến thắng B52, Hà Nội.
         Trưởng ban Liên lac: NGÔ VUI
VI. ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI
         Vào 2 ngày 17- 18 tháng Giêng năm Giáp Thân (07-08/2/2004) tại Nhà Văn hóa Thanh niên Hà Nội và ở Đường Lâm.
         Trưởng ban Liên lac: NGÔ VUI
VII. ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII
        Vào 1 ngày 17 tháng Giêng năm Mậu Tý (23/2/2008) tại Đường Lâm.
       Trưởng ban Liên lac: NGÔ VUI
 VIII. ĐẠI HỘI NGÔ TỘC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII
          Vào 1 ngày 18 tháng Giêng năm Tân Mão (20/2/2011) tại Đường Lâm
          Tổ chức Đại lễ Cầu siêu
          Quyết nghị đổi tên BAN LIÊN LẠC HỌ NGÔ VIỆT NAM
          thành: HỘI ĐỒNG NGÔ TỘC VIỆT NAM
          Chủ tịch Hội đồng NGÔ VUI

Gửi bởi webmaster