Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 536848
Số người online: 204

Vài nét về lịch sử họ Ngô Traỏ Nha

27/10/2014

Họ Ngô xuất hiện ở Trảo Nha rất sớm. Từ cuối TK thứ 15, Ngô Nước - một trong 6 người con “Cư biệt quán” của Thanh Quốc công Ngô Khế di cư từ Thanh Hóa vào sinh cơ lập nghiệp ở làng Trung Thủy xã Chỉ..

" style="display:none;

Họ Ngô- Mỹ Độ huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

03/07/2013

Thủy tổ Ngô Đức Thống: vốn người làng Đồng Lâm tỉnh Sơn Tây,nay thuộc thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội,gặp lúc biến cố tìm đến nơi sơn cùng thủy tận là Mỹ Cầu xóm Gốc Thị thôn Tự Lực định cư lại đó...

" style="display:none;

Họ Ngô làng Hạ Lang Xã Quảng Phú huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên –Huế

03/07/2013

Theo phả cũ,họ Ngô- Hạ Lang có nguồn gốc là Hiển tổ khảo Bột Hải quận Ngô Đại lang.Phả của một chi trong họ ghi:Người tổ đầu tiên là „ Ngô Quý công sỹ chí tướng thần Bột Hải quận“(Ngô Quý công làm..