Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 536927
Số người online: 283

Lời ngỏ

                  “Chim có tổ, người có tông, đời phát triển không quên nền tông tộc;

                 Nước có nguồn, cây có cội, sống văn minh càng nhớ gốc giống nòi”

                 Nhớ lời dạy của tiên tổ, họ Ngô chúng ta đã nhà nhà, chi họ đều lo ghi chép gia phả để lưu truyền cho hậu thế biết và ghi nhớ cội nguồn, thế thứ trong tình đồng tộc mà quan tâm lẫn nhau, giữ gìn và phát huy truyên thống dòng họ.

            Trải qua lịch sử hàng nghìn năm từ khi người Việt ta có tên và họ, điều kiện  thời thế đổi thay; gia đình, dòng họ phân tán lan tỏa muôn nơi sinh cơ lập nghiệp nên gia phả cũng không được lập ngay từ đầu hoặc không được hệ thống và cập nhật liên tục. Vậy nên việc xác định cây phả hệ của cả dòng họ là điều không thể, ngay cả việc xác định mối liên hệ của các dòng, chi họ Ngô ta trong một địa phương cũng gặp nhiều khó khăn.

              Hoạt động “Tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ” muốn có kết quả phải dựa vào gia phả của từng dòng, từng chi họ. Lâu nay Hội đồng họ Ngô từ trung ương đến địa phương đã quan tâm và muốn đẩy mạnh hoạt động này nhưng lực bất tòng tâm nên kết quả còn hạn chế. Để khâu “Tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ” được đẩy mạnh và có kết quả, từ nay Trang Web hongovietnam.vn mở lại chuyên mục Tộc phả – Tộc ước, sẽ đăng tải Danh mục các dòng/ chi họ Ngô đã có và chuyển cho Hội đồng toàn quốc Họ Ngô Việt Nam và lần lượt đăng tải Tổng quan từng dòng họ Ngô để bà con các dòng/ chi họ nghiên cứu, đối chiếu, tìm mối liên quan với dòng họ mình và có kế hoạch kết nối.

Ban biên tập rất mong Hội đồng các dòng/ chi họ trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tiếp tục chia sẻ thông tin tư liệu tộc phả- tộc ước của dòng/ chi họ mình. Thông tin tộc phả có thể là toàn bộ gia phả hoặc bài giới thiệu Tổng quandòng/ chi họ  với các thông tin cơ bản

Thông tin tư liệu xin gửi về admin@hongovietnam.vn

Tổng Biên tập

Ngô Vui